QSS

Kompanija QSS je osnovana 1997. godine i od tada bilježi kontinuiran rast i razvoj. Danas važi za jednu od vodećih IT kompanija za Cloud, razvoj softwarea i sistemske integracije u BiH i region. QSS-ova pozicija je osigurana putem jakih i višegodišnjih partnerstava sa nekim od svjetskih lidera iz IT sektora. Misija QSS-a je inspirisati organizacije tako da mogu, koristeći QSS-ova inovativna IT rješenja, implementirana na njihovoj infrastrukturi ili u QSS-ovom Cloud-u, značajno poboljšati njihovo dugoročno poslovanje.

Kao viziju za budućnost, QSS navodi postajanje vodeće kompanije za IT rješenja, koristeći se znanjem, resursima i inovativnim duhom svog kolektiva u svrhu dugoročnog poboljšanja dobrobiti kupaca, korisnika, partnera, te svakako i uposlenika i zajednice u cijelosti.