ERAZMO Centar

Misija Centra za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo je kontinuirano se baviti unapređivanjem edukacije, podizanjem svijesti o važnosti stalnog i ponovljenog učenja, sticanja novih, modernih i produktivnih znanja sa ciljem unapređenja sebe kao pojedinca, a samim tim i okruženja. Erazmo Centar je prvenstveno centar sticanja IT kompetencija i jedini u regiji ima razvijene programe profesionalnog savladavanja: Java programiranja, Andorid programiranja, kurseve: HTML, CSS, Bootstrap, C++; zatim odlične kurseve Grafičkog i Web dizajna (WordPress), te jedini u BiH imaju razvijen kurs SPSS statistička analiza i Java Skript. Od programa stručnog usavršavanja imaju razvijene obuke za AutoCad 2D i 3D, te programe Catia i Studio 3D Max.

Sticanje IT kompetencija je osnovna djelatnost Erazmo Centra ,no takodje, tu se može učiti njemački i engleski jezik, kao i sticati komunikacijske vještine i vještine jačanja ličnosti. Polaznici Erazmo Centra vrlo brzo pronalaze poslove u brzorastućim IT kompanijama u Tuzli i regiji. Centar je opremljen savremenom informatičkom opremom. Više o Erazmo Centru se može vidjeti na www.erazmo.ba, pozivom na 061 100 031, a centar je lociran u samom gradskom jezgru, u zgradi Dvor, preko puta Narodne biblioteke i Pravoslavne crkve. Dobrodošli su svi koji žele unaprijediti svoja znanja i steći nove profesionalne vještine.