Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali su vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli, te preko 10000 polaznika. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

CPE je jedna od rijetkih škola ovog tipa koja je udovoljila vrlo zahtjevnim standardima akreditacije. Ovlašteni su TOEFL i Xpert test centar, te ÖSD partner centar. Kao ustanova koja se profesionalno bavi formalnim i neformalnim programima, u obrazovne pakete koji potpuno zadovoljavaju narastajuće potrebe različitih kompanija, CPE intergriše tehnologiju, andragoške principe, metodologiju, kvalitetne kadrove, iskustva, specifične usluge i svjetski priznate programe.